Designer

designer

Vad gör en designer eller en samordnare?

Driver, Planerar, Kreerar, Framkallar, Triggar, Ansvarar, Arrangerar, Följer upp, Förtydligar, Effektiviserar

Projektledare med designkompetens samordnar från start till mål eller inspirerar på vägen.

Bilden ovan är ett av mina projekt i Japan.