Vad är design

ffb98d0903d8b96ccd1702018f46d618

Design är en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett medvetet sätt där både funktionella och estetiska krav ingår med utgångspunkt från brukarens behov. Design tillämpas för utveckling av varor, tjänster,processer, budskap och miljöer

.IMG_2386

Processen att planera och kreera en kollektion är alltid inspirerande och drivande. Arbetet att följa upp processen ingår också i uppgiften. Som egenföretagare har man också skyldighet att uppfylla kraven från myndigheter.

Då och då uppstå en fråga. VAD GÖR EN DESIGNER.

Fortsättning följer i nästa post.